Menu Đóng

Lê Văn Minh

Mã số: 1929 Tên gia sư: Lê Văn Minh Năm sinh: 08-11-2000 Hiện là: Sinh viên Trường: Viện Đại Học Mở Hà Nội Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh Năm tốt…

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Mã số: 12075 Tên gia sư: Nguyễn Thị Bích Ngọc Năm sinh: 18-08-2001 Hiện là: Sinh viên Trường: Đại học Ngoại Thương Chuyên ngành: Kinh doanh quốc tế theo mô hình…

Gia sư: Nguyễn Thị Thanh

Mã số: 14156 Tên gia sư: Nguyễn Thị Thanh Năm sinh: 18-06-1998 Hiện là: Sinh viên Trường: Đại học Khoa Học Tự nhiên Chuyên ngành: Công nghệ Sinh học Năm tốt…

Gia sư: Trần Thị Thảo

Mã số: 16039 Tên gia sư: Trần Thị Thảo Năm sinh: 15-09-2000 Hiện là: Sinh viên Trường: Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội Chuyên ngành: Sư…

Gia sư: Phạm Thị Thu Phượng

Mã số: 17511 Tên gia sư: Phạm Thị Thu Phượng Năm sinh: 20-02-2001 Hiện là: Sinh viên Trường: Đại học Thương Mại Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng Năm tốt nghiệp: 2022…

Gia sư: Nguyễn Thái Dương

Mã số: 17634 Tên gia sư: Nguyễn Thái Dương Năm sinh: 26-04-2001 Hiện là: Sinh viên Trường: Đại học Kinh tế Quốc Dân Chuyên ngành: Kinh tế đầu tư Năm tốt…

Gia sư: Nguyễn Hồng Hải

Mã số: 18557 Tên gia sư: Nguyễn Hồng Hải Năm sinh: 02-12-1995 Hiện là: Đã tốt nghiệp Trường: Đại học Ngoại Ngữ – Đại học quốc gia Hà Nội Chuyên…

Gia sư: Nguyễn Thị Hương Trà

Tên gia sư: Nguyễn Thị Hương Trà Năm sinh: 06-05-2002 Hiện là: Sinh viên Trường: Đại học Ngoại Thương Chuyên ngành: CLC Kinh Tế Quốc Tế Năm tốt nghiệp: 2024 Nhận…

Gia sư: Nguyễn Ngọc Thiên Quý

Tên gia sư: Nguyễn Ngọc Thiên Quý Năm sinh: 28-01-2002 Hiện là: Sinh viên Trường: Em là sinh viêb trường đại học Thủ đô ạ Chuyên ngành: Ngành giáo dục…

Gia sư: Đỗ Danh Thanh Bình

Mã số: 18616 Tên gia sư: Đỗ Danh Thanh Bình Năm sinh: 15-06-2000 Hiện là: Sinh viên Trường: Đại học Bách Khoa Hà Nội Chuyên ngành: Cơ điện tử Năm tốt…