Phụ huynh tự tìm gia sư tại ĐÂY

Phụ huynh muốn tìm gia sư cho con có thể tìm gia sư theo các cách sau:

  • Lên facebook, vào các hội nhóm gia sư đăng bài tìm gia sư
  • Nhờ các trung tâm gia sư

Hiện tại, quý phụ huynh đã có thêm một cách nữa để tìm cho con mình 1 gia sư phù hợp, đó là lựa chọn gia sư theo bảng sau.

Đây là bảng thông tin của các giáo viên, sinh viên đã đăng ký với Trung tâm, quý phụ huynh có thể tìm và liên hệ trực tiếp với gia sư. Cả 2 bên hoàn toàn không mất chi phí nào. Thật tuyệt vời.

Thông tin gia sư, quý phụ huynh xem tại ĐÂY